Al Ustadz Fathi Yakan memulai buku ini dengan melihat kelemahan-kelemahan beberapa jama’ah Islam dengan tujuan mengambil pengajaran dan mengelakkan dan kesilapan-kesilapan yang sama, jika ada dan seterusnya menjadi panduan melengkapkan harakah Islam kini dan akan datang. Kemudian barulah Ustadz Fathi Yakan menerangkan tentang ciri-ciri harakah Islamiyah ‘alamiyyah yang dicadangkan.

Download Ke Arah Kesatuan Gerakan Islam