Tujuan asas buku ini dan pembahasan yang terkandung di dalamnya ialah untuk menegaskan bahwa para Da’i Muslim tidak akan mencapai kejayaan selama mereka belum bersifat “Rabbaniyyin”. Sesungguhnya banyak persoalan penyelewengan, fitnah yang berlaku di dalam kehidupan dan perkembangan dakwah di sana sini. Kesibukan para Da’i di dalam ekrja-kerja penyampaian dakwah telah mengurangkan ‘komitmen’ mereka sendiri dan penyertaan mereka dengan kandungan dakwah itu sendiri. Selama belum tercapai interaksi antara Du’at dan Hidayah yang dikembangkan oleh mereka selagi itulah mereka tidak akan menjadi penunjuk dan pembimbing orang lain.

Download Rintangan Perjuangan dalam Kehidupan Pendakwah