Isi kandungan buku karangan Fathi Yakan ini adalah:
1. Prinsip-Prinsip Dakwah Islamiyah
2. Seruan Kepada Islam
3. Mauduk Dakwah (Bahan Dakwah)
4. Tuntutan Membentuk Tanzim Haraki dan Kewajiban Bekerja di Dalamnya

Download Bagaimana Kita Menyeru Kepada Islam