Buku ini adalah hasil usaha al-Ustadz Jum’ah Amin untuk menjelaskan unsur-unsur tetap dan berubah dalam manhajj al Imam al-Banna. Dalam buku penulis telah menggariskan beberapa unsur tetap dalam dakwah Ikhwan Muslimin. Penulis telah menyentuh aspek syumul, tarbiyat, matlamat, objektif dan usrah beserta konsep taruf (perkenalan), tafahum (persefahaman)dan takaful (bantu membantu)nya. Penulis juga mengupas Risalah Taalim sebagai asa kefahaman Islam yang tulen, menyentuh rukun-rukun faham, ikhlas, amal, jihad, pengorbanan, taat, thabat, tjarrud, ukhuwah, dan thiqah.

Selanjutnya beliau berbicara tentang syura mulzimah yang merupakan nilai Islam yang agung dan suatu kemestian dalam agama. Perbincangan tentang syura ini disertakan dengan contoh-contoh pelaksaannya dalam lipatan sejarah Islam.
Download Metode Pemikiran Hasan al Banna-Jummah Amin