Himpunan Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin (Majmu’atur Rasail) adalah karya Hasan al Banna yang menjadi rujukan penting bagi pergerakan Ikhwanul Muslimin. Para aktivis Islam perlu mengkajinya agar mendapat contoh dan gambaran konkrit dalam mengusung kebangkitan Islam kontemporer.

Download Himpunan Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin