Pengabdian diri kepada Allah SWT adalah merupakan akar tunjang dan rukun pertama dalam akidah Islamiyah yang dijelmakan di dalam pengakuan: Tiada Tuhan Melainkan Allah (LA ILAAHA ILLALLAH)

> Manakala menerima pengajaran dan Rasulullah SAW mengenal cara menjalankan dan melaksanakan pengabdian itu di dalam pengakuan: Muhammad itu ialah utusan Allah (MUHAMMADUR RASULULLAH)

 

Buku karangan Sayyid Qutb ini mengupas bagaimana seharusnya masyarakat Islam menghayati sepenuhnya makna LA ILAAHA ILLALLAH MUHAMADDAU RASULULLAH.
Download La Ilaaha Illallah Muhammadu Rasulullah